Untitled Document Kommunikation

Superkrafter

OBM

Ledarskap

Medarbetarskap

4F - Förändring

Utbildning

Projekt

Ledarskap

Utvärdering

Handledning

Specialistutb

Twitter/Blogg

Länkar/Läsning

Media

Referenser

Vem är jag?

Kontakt

 

 

De Sociala Superkrafterna

Under drygt 20 år har jag ställt frågan,

- Har du någon gång under din utbildningsresa fått lärt dig vad ett grupparbete är och/eller hur man arbetar bra med andra människor?

Några få har räckt upp handen under alla år. Få har fått lära sig samarbete oavsett hur många års studier de har bakom sig. Ledare har möjligen fått gå några korta kurser om ledarskap.

Jag har samlat de färdigheter som finns i min bok De Sociala Superkrafterna som kommer den 12 juni 2019.

Bok

En chef mejlade mig efter en utbildningsdag på temat för hans avdelning,

"Stort tack, alla var mycket nöjda med dagen och jag upplevde en beteendeförändring redan på vår andra dag, det var aktivt lyssnande och en ökad vilja att förstå andras perspektiv när vi diskuterade vår verksamhet, mer frågor för att förstå resonemang istället för direkt avfärdande eller kritik utifrån andra perspektiv".

Ett smakprov på den boken finns här Smakprov.

Alla har nytta av verktyg för bättre samarbete, inte bara ledare. Genom att lära ut liknande verktyg till alla medarbetare får ni mer kompetenta medarbetare som ställer mer realistiska krav på varandra och på era ledare.

Jag kombinerar gärna utbildning i kommunikation och samarbete med att låta gruppen ta fram egna spelregler för sitt samarbete. Alla tillsammans diskuterar sig fram till vilken kultur de vill ha samt skapar spelregler och en handlingsplan som leder dit.

Kompetenta medarbetare skapar bättre chefer

Medarbetare som har större kompetens i hur samarbete bör gå till ställer andra krav på sina ledare vilket utvecklar dem.

Det bästa sättet att utveckla chefer är att utveckla personalen.