Untitled Document Kommunikation

Superkrafter

OBM

Ledarskap

Medarbetarskap

4F - Förändring

Utbildning

Projekt

Ledarskap

Utvärdering

Handledning

Specialistutb

Twitter/Blogg

Länkar/Läsning

Media

Referenser

Vem är jag?

Kontakt

 

 

Medarbetarskap

Alla har nytta av verktyg för bättre samarbete, inte bara ledare.

Genom att lära ut liknande verktyg till alla medarbetare får ni mer kompetenta medarbetare som ställer mer realistiska krav på varandra och på era ledare.

Jag kombinerar gärna utbildning i kommunikation och samarbete med att låta gruppen ta fram egna spelregler för sitt samarbete.

Alla tillsammans diskuterar sig fram till vilken kultur de vill ha samt skapar spelregler och en handlingsplan som leder dit.

Kompetenta medarbetare skapar bättre chefer

Medarbetare som har större kompetens i hur samarbete bör gå till ställer andra krav på sina ledare vilket utvecklar dem.

Det bästa sättet att utveckla chefer är att utveckla personalen.

Se även De Sociala Superkrafterna här för mer om min bok kring detta.