Untitled Document Kommunikation

Superkrafter

OBM

Ledarskap

Medarbetarskap

4F - Förändring

Utbildning

Projekt

Ledarskap

Utvärdering

Handledning

Specialistutb

Twitter/Blogg

Länkar/Läsning

Media

Referenser

Vem är jag?

Kontakt

 

 

Handledning/Coachning i projekt

Projektledning är ofta ett ensamt arbete med mycket ansvar och lite befogenhet. Jag kan hjälpa till som bollplank för både projektledare och projektgrupper.

Planering

Bra projekt kännetecknas av att man har tänkt till ordentligt innan man kör igång. Jag kan läsa era utkast, ställa "dumma" frågor som får er att tänka rätt redan från början.

Projektstart och genomförande

Projektledare använder mig regelbundet i samband med projektstarten för utbildning och teambuilding.

Idealet är när både projekt- och styrgrupp kan samlas för en gemensam utbildning. Det ger alla inblandade en gemensam teoretisk och verktygsmässig plattform samt av alla accepterade spelregler för det fortsatta arbetet.

Avslut och utvärdering

Mot slutet av ett projekt är det lätt att entusiasmen svalnar och folk börjar tänka på sin egen framtid. Ambitionsstegringen gör lätt att gruppen inte känner sig nöjd med sin insats. Här kan jag hjälpa till genom att stötta gruppen/ledaren fram till ett bra avslut.

Jag hjäper även till med utvärderingen, se under Utvärdering i menyn till vänster.