Untitled Document Kommunikation

Superkrafter

OBM

Ledarskap

Medarbetarskap

4F - Förändring

Utbildning

Projekt

Ledarskap

Utvärdering

Handledning

Specialistutb

Twitter/Blogg

Länkar/Läsning

Media

Referenser

Vem är jag?

Kontakt

 

 

Ledarskap

Ledarskap består till stor del av färdigheter som man kan lära sig och öva på så att man blir allt bättre. Ditt beteende som ledare påverkar hur du uppfattas och hur andra beter sig mot dig. Beteenden som går att förändra.

Jag lär ut grundläggande och effektiva verktyg för ditt ledarskap.

Ledarskapsutbildning - från en några dagar till längre program utsträckta över tid

Individuell coachning

Utveckling av ledningsgrupper

Kortare inspirationsföreläsningar

Omedveten inkompetens

Platon upptäckte redan för snart 2.500 år sedan att vi inte kan lära oss saker. Om du inte känner till att det finns verktyg som underlättar för dig kan du inte sakna dem. Du är omedvetet inkompetent. Allt lärande innebär tre steg.

Lärande börjar med att göra dig medvetet inkompetent. Jag kan visa dig verktyg som du inte visste fanns. Nästa steg är att lära sig och det finns bara en väg till lärande, övning. Mina kurser fokuserar på övning, jag delar gärna upp utbildningar över tiden. Korta teoripass följs av övningar och sen en hemuppgift för att du ska öva dina nya färdigheter i din egen vardag. Nästa gång vi ses följer vi upp hemuppgiften och bygger på med nästa verktyg. Det sista steget i lärandet är att lära sig när en färdighet ska användas. Jag kan ge dig en del tips kring det och resten lär du dig i din vardag genom att prova i olika situationer.