Untitled Document Kommunikation

Superkrafter

OBM

Ledarskap

Medarbetarskap

4F - Förändring

Utbildning

Projekt

Ledarskap

Utvärdering

Handledning

Specialistutb

Twitter/Blogg

Länkar/Läsning

Media

Referenser

Vem är jag?

Kontakt

 

 

Kommunikation

Vi är sociala varelser och ändå har vi ofta svårt att förstå varandra samt att fungera bra tillsammans.

Det är få som under sin utbildning har lärt sig det viktigaste i yrkeslivet, hur man samarbetar med andra.

Det finns ett antal enkla verktyg som jag kan lära dig. Enkla på det sättet att de inte är svåra att förstå. De är inte enkla på det sättet att du snabbt blir proffs på dem, det kräver övning.

Jag lär både ledare och medarbetare att bli bättre på kommunikation.