Untitled Document Kommunikation

Superkrafter

OBM

Ledarskap

Medarbetarskap

4F - Förändring

Utbildning

Projekt

Ledarskap

Utvärdering

Handledning

Specialistutb

Twitter/Blogg

Länkar/Läsning

Media

Referenser

Vem är jag?

Kontakt

 

 

Länkar och böcker

Min första bok gavs ut av Bonnier Utbildning i november 2009. Idag heter förlaget Sanoma Utbildning. Sommaren 2013 kom upplaga två ut. Nu har det blivit totalt fyra böcker.

OBM - Ledarskapets psykologi,. 2009 (nominerade till Årets HR bok 2010).

Psykologi för projektledare, 2014 (Årets projektledarbok 2015)

OBM Boken - Psykologi för ledare, ersätter OBM boken ovan, 2019 (Årets projektledarbok 2020)

De sociala superkrafterna, 2019 - en bok för medarbetare och ledare.

Andra bra böcker

OBM

Martin Carlström, Från ord till handling : framgångsrikt förändringsarbete med OBM Hur du använder OBM i verksamhetsutveckling.

Aubrey C. Daniels, Bringing Out the Best in People. Grundbok för hur du använder beteendeanalys i arbetslivet.

Leslie Wilk Braksick, Unlock Behavior, Unleash Profits. Hur du använder OBM i verksamhetsutveckling.

Aubrey C. Daniels, OOPS! 13 Management Practices That Waste Time & Money (and what to do instead). Beskriver några vanliga fel ledare gör. Inget för nybörjaren då han sågar en del "sanningar". Läs lite grunder innan du läser denna bok. Kan du OBM är det rolig att läsa.

För barn och barnbarn

Martin Forster, Fem gånger mer kärlek. Boken utgår från samma teori och empiri som ligger bakom OBM.

Kommunikation

Thomas Gordon, Leader Effectiveness Training L.E.T.: The Proven People Skills for Today's Leaders Tomorrow

Länkar

Det finns även en del matnyttigt på Internet för dig som vill veta mer.

www.obmnetwork.com

SWABA svenska föreningen för beteendeanalys