Untitled Document Kommunikation

Superkrafter

OBM

Ledarskap

Medarbetarskap

4F - Förändring

Utbildning

Projekt

Ledarskap

Utvärdering

Handledning

Specialistutb

Twitter/Blogg

Länkar/Läsning

Media

Referenser

Vem är jag?

Kontakt

 

 

Utvärdering av projekt

Behöver du en extern utvärdering eller råd om utvärdeirng?

Bäst blir resultatet när man redan vid projekteringen tänker igenom vad man vill utvärdera och hur det ska göras. Projektet kan sen utvärderas kontinuerligt eller i slutet av projekttiden.

Utvärdering kan göras på olika nivåer, de vanligaste är projektmål, effektmål samt process.

Projektmålsutvärdering gör oftast enklast av projektgruppen själva.

Effektmålsutvärdering är i teorin beställarens uppdrag men projektgruppen kan hjälpa till för att underlätta den utvärderingen.

Processutvärderingen handlar om vad ni kan lära er av att jobba i projekt av detta projekt. Den är viktigt i lärandet men får sällan den tid den behöver.

En normal utvärdering innefattar oftast intervjuer med deltagare, styr- och projektgruppen samt intressenter till projektet. Inläsning av ansökan och protokoll samt muntlig och skriftlig redovisning ingår.