Untitled Document Kommunikation

Superkrafter

OBM

Ledarskap

Medarbetarskap

4F - Förändring

Utbildning

Projekt

Ledarskap

Utvärdering

Handledning

Specialistutb

Twitter/Blogg

Länkar/Läsning

Media

Referenser

Vem är jag?

Kontakt

 

 

Projekt

Ordet projekt kommer från latinets "proiectum". Det är en böjning av "proicio" som etymologiskt är en sammansättning av "pro" (från/för) och "iacio" (kasta/slunga) vilket tillsammans blir kasta fram, göra planer för.

Sedan slutet av 80-talet har jag arbetat med projekt på olika sätt. Det startade med att jag byggde upp den svenska distributören av det ledande projektplaneringsverktyget för PC, Time Line 1988-91. Samtidigt var jag projektledare för interna projekt.

Psykologutbildningen innehåller en stor del forskningsmetod vilket gav mig ytterligare en vinkel på projekt. Det ledde till uppdrag med utvärderingar av projekt, främst EU projekt, men även andra projekt.

Kommunikation och ledarskap behövs i projekt vilket ledde mig in på projektledarutbildningar av olika slag. Jag har arbetat med olika typer av projektutbildningar, allt från exempelvis två års heltidsutbildning (KY-utbildning) som VD på Idékraft, Mgruppens niodagars utbildning, femdagars projektcoach för Biotech- branschen, Uppsala och Karlstad Universitets magisterprogram i projektledning till korta föreläsningar för projektgrupper och handledning av projektledare samt konflikthantering i projekt.

Böcker i projektledning fokuserar oftast på metoder, inte ledarskap. Jag skrev därför en bok med de konkreta verktyg jag lär ut.

Projektforum utsåg den till årets projektledarbok 2015. Ur juryns motivering: Att på ett intressant och läsvänligt sätt beskriva hur man kan hantera ledarskapet ur ett mänskligt och personligt perspektiv gör att ”Psykologi för projektledare” av Leif E. Andersson för oss framstår som det självklara valet till Årets projektledarbok!

Årets projektledarbok 2015

Ett smakprov på boken finner du här, Smakprov.